ระบบอัตโนมัติสำหรับประตูรั้วเลื่อน J2200AC

Category: Sliding Gate

15 November 2019

View 4446 View

มอเตอร์สำหรับประตูรัวขนาดใหญ่ ประตูโรงงาน ที่ต้องใช้กำลังมอเตอร์มาก มอเตอร์รุ่นนีใช้ไฟ 380 Vac - 750Watt มีกำลังดึงประตู ที่มีน้ำหนักถึง 2200 กิโลกรัม โดยมีความไวในการเปิด 11เมตรต่อนาที มอเตอร์พร้อมชุดควบคุมและชุดรับสัญญาณรีโมทในตัว สะดวกต่อการติดตังและการดูแลรักษา ระบบการหยุดของประตูเป็นแบบสวิทแม่เหล็ก ที่ให้ความแม่นยำสูงทุกครั้งตำแหน่งหยุดของบานประตู รีโมทควบคุมการทำงานของบานประตูที่ระยะไกลกว่า 30 เมตร ด้วยระบบ rolling code ในคลืนความถี่ 433.92  Mhz ทีทำให้ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ และยังมีปุ่มพิเศษตัวรีโมทเพื่อสั่ง ให้ประตูเปิดเพียงประมาณ 1 เมตร สำหรับคนเดินเข้าออกเพื่อช่วยประหยัดพลังงานมอเตอร์ ระบบป้องกันอันตราย safety photocell ขณะประตูปิดจะช่วยป้องกันอันตรายเมื่อมีคนหรือวัตถุสิ่งกีดขวางประตูๆจะเลื่อนเปิดกลับอัตโนมัติ ในกรณีไฟฟ้าดับ หรือเครื่องขัดข้อง มีกุญแจเฉพาะสำหรับไขปลดระบบมอเตอร์ออกจากบานประตูทำให้สามารถเปิด-ปิดประตูได้ด้วยมือเลื่อนและยังสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมได้ เช่น ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะประตูเปิดและปิดฯลฯ

Technical Paramimeters

Unit Model

J2200AC

Power supply

AC380V

Maximum Gate Weight

2200 kg.

Motor Power

750W

Output Torque

30Nm

Work Duty

S2 15min

Limit  Switch

Spring Limit Switch

Gate Move Speed

11 m / min

Remote Control Range

> 30 meters

Extra Remote Control

25

Frequency

433.92 MHZ

Noise

< 60 dB

Working Temperature

o20  C - +70  C

Weight

17 Kg.

 

 

Engine by shopup.com