Entrematic ZEN ระบบจัดการรีโมทอัจฉริยะ

Category: Accessories

29 May 2019

View 2930 View

Entrematic ZEN ระบบจัดการรีโมทอัจฉริยะ
จัดการรีโมทให้ใช้งานได้ทุกความต้องการ อย่างอิศระ
- รีโมทให้เลือกแบบ2ปุ่มและ 4ปุ่ม
- สีดำ ขาว ฟ้า เขียว แดง และเหลือง
- คลื่นวิทยุ 433.92 MHz และ 868.35 MHz
- Rolling code กว่า 4,000,000 รหัส

ระบบป้องการการcopy รหัส encryption AES-128 เป็นระบบเดียวที่ใช้กับระบบความปลอดภัยของธนาคาร ซึ่งไม่สามารถโขมยรหัสจากบุคคลภายนอกได้

Zen manager Software
เทคโนโลยี่ใหม่ของซอฟ์แวร์ที่ช่วยให้การจัดการ
รีโมทแต่ละอันของลูกค้า มีอิสระไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็นการ
*ป้อนรหัสของรีโมทแต่ละตัว
*เก็บข้อมูลของReceiverแต่ละอัน
*ปรับรีโมทแต่ละตัวให้เป็นระบบใดก็ได้ (fixed code, rolling code, encrypted AES 128-bit, PROTECTED mode)
*ปรับจูนรีโมทก่อนส่งให้ลูกค้า โดยไม่ต้องเดินทาง
ไปทีบ้านลูกค้า และเมื่อลูกค้าได้รับรีโมทแล้วสามารถใช้งานได้เลย
* Homelink Compatible
*และคุณสมบัติในการจัดการเรื่องอื่นๆของรีโมทอีกมากมาย

 

Engine by shopup.com