มือถือ เปิดปิดประตูรั้ว ด้วย เทคโนโลยีใหม่จากItaly

Category: Accessories

29 May 2019

View 3696 View

มือถือ เปิดปิดประตูรั้วด้วย เทคโนโลยี่ใหม่จากItaly
สื่อสารผ่านระบบ Bluetooth ใช้ได้กับทุกระบบประตูอัตโนมัติ
Secure Virtual Access (SVA) การควบคุมการเข้า-ออกอย่างแท้จริงผ่านBluetooth
สามารถเลือกให้ใครผ่านเข้า-ออกได้ตลอดเวลา หรือ ให้เข้า-ออกได้เฉพาะบางช่วงเวลา
สามารถปรับความต้องการได้ตลอดเวลา
SHA-2 ระบบป้องกันความปลอดภัยจากการcopyรหัสแบบเดียวกับที่ธนาคารใช้

ติดตั้งและโปรแกรมระบบได้ง่าย เพียง3 ขั้นตอน
1.ติดตั้ง card MOBCRE ในช่องเสียบที่แผงคอนโทล หรือต่อผ่านCONT1
2.Download SCLAK จาก Apple หรือ Google store
3.ทำตามวิธีการในApp: ลงทะเบียนผู้ใช้งาน / เลือกระดับการใช้งานในการติดตั้ง
(ผู้จัดการระบบ หรือเจ้าของ) รหัสต่างๆเหล่านี้จะมีอยู่ใน Entrematic Card.

การใช้งานที่ง่าย
1.ผู้จัดการระบบ ถูกกำหนดโดยผู้ติดตั้งระบบครั้งแรกหลังจากลงทะเบียน
1.2จัดการเลือกระดับผู้ใช้งาน และการใช้ Bluetooth..กำหนด ระดับเจ้าของ / เลือกว่าจะให้ใช้ Bluetooth ได้หรือไม่
1.3เลือกให้เจ้าของสามารถอนุญาติให้คนอื่นใช้ได้ / รับข้อมูลการแจ้งเตือนเมื่อเจ้าของอนุญาตให้คนอื่นใช้ได้
2.เจ้าของ สามารถควบคุมระบบการทำงานทั้งหมดโดยไม่มีข้อจำกัดผ่าน Bluetoothของมือถือ และไม่มีวันหมดอายุการ
ใช้งาน
3.ผู้ใช้งาน : ได้รับการอนุมัติจากเจ้าของให้สามรถเข้าใช้งานได้ อาจจะมีข้อจำกัดในการผ่านเข้า-ออก และสามารถใช้ได้ครั้งละ 1ปี

กำหนดบุคลในการใช้งานและควบคุมการเข้า-ออก
เจ้าของ สามารถกำหนด บุคคลในการเข้า-ออกได้อย่างไม่มีข้อจำกัด
1.อนุญาติให้ใคร หรือไม่ให้ใคร ใช่งานประตูได้ตลอดเวลา
2.สามารถกำหนด วันและเวลา ที่สามรถให้เข้า-ออกได้ / กำหนดช่วงเวลาในการเข้า หรือ ออก / หรือเลือกวันใดใน
สัปดาห์ หรือ สัปดาห์ใดในเดือน ที่จะอนุญาตให้เข้า-ออกได้ เช่น ทุกๆวันพุทธของเดือนที่สามารถผ่านได้
3.เลือกที่จะให้ใครผ่านเข้า-ออกได้ จะต้องโทรศัพท์เข้ามาขออนุญาตก่อนทุกครั้งที่จะผ่านประตู....
เจ้าของจะได้รับการแจ้งเตือนพร้อมคำร้องขออนุญาติ และถ้าอนุญาต ผู้นันจึงจะสามารถผ่านประตูได้
4. การอนุญาตให้ผ่านครั้งเดียว ผู้ถูกอนุญาติจะสามารถเปิดประตูได้เพียงครั้งเดียว

Engine by shopup.com