เรือนหลังคาเปิดปิดอัตโนมัติ Bioclimatic Pergola

22 November 2019

View 12215 View

 

     เรือนหลังคาปรับรับแสงอัตโนมัติ จะช่วยให้ท่านใช้ความสุขในพื้นนอกตัวอาคาร ระเบียงบ้านหรือ สนามหญ้าในบ้าน ที่ทีต้องการใช้ความสุขสวนตัวได้ตลอดช่วงเวลาของวัน เช้า สาย บ่าย ค่ำ และตลอดทุกฤดูกาลของปีแม้ว่าแสงแดดจะเปลี่ยนทิศทางอย่างไร หรือ ลมฝนจะมากน้อยเพียงไร จะไม่ทำให้การใช้ความสุขในพื้นที่กลางแจ้งนอกอาคารของท่านต้องถูกระงับไป เหมือนมีอีกห้องเพิ่มขึ้นอีกห้องในบ้านท่าน ทีให้บรรยากาศที่แตกต่างไปจากห้องอื่นๆของบ้าน

     เรือนหลังคาปรับรับแสงอัตโนมัติ จะควบคุมอุณหภูมิภายในห้องด้วยวิธีการธรรมชาติ และช่วยปกป้องรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์ ป้องกันฝน และลม จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเพิ่มเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยของอาคารทุกประเภทโดยไม่จำเป็นต้องมีการก่อสร้างโครงสร้างอาคารเหล็ก หรือคอนกรีตให้ยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม  ร้านอาหาร บ้านพักอาศัย ก็สามารถมีเรื่อนหลังคาปรับแสงอัตโนมัติขึ้นมาได้ทันที ในทุกเวลาที่ต้องการ

 

 

 

 

 

 

Engine by shopup.com