ม่านกั้นห้องอัตโนมัติแบบมีช่องแสง Panoramic

11 June 2019

View 4550 View

 

ม่านกันลมอัตโนมัติแบบมีช่องใส PVCคุณภาพสูงอยู่ตรงกลางเป็นช่องหน้าต่างให้มองผ่านได้ทั้งด้าน

ในและด้านนอก ม่านเลื่อนขึ้น-ลงในรางเสาอลูมิเนียมและมีกลอนล็อคเพิ่มความปลอดภัย รีโมทSOMFY

ควบคุมการเปิดปิดอัตโนมัติและสามารถเลือกบันทึกตำแหน่งที่เปิดประจำไว้ที่ตัวรีโมทเพื่อเพิ่มความสะดวก

ในการใช้งาน และสามารถเลือกสี และชนิดผ้าใบได้(Options)

 

Engine by shopup.com