Smooth

20 October 2022

View 2049 View

Smooth

ประตูทำจากเหล็กคุณภาพสูง แข็งแรงทนทานต่อทุกสภาพอากาศ

ประตูแผ่นเรียบทั้งแผ่นจะเห็นลายแผ่นเส้นเป็นแนวยาว

บ่งบอกลักษณะพิเศษของบ้านที่มีเสน่ห์ ไม่เหมือนใคร

Maximum Door Size: wide 7000 mm, High 5000 mm

 

 

 

Engine by shopup.com