รางแบบเลื่อนเปิด - ปิดด้วยมือหรือมอเตอร์

Category: Strip Curtain

06 October 2022

View 1200 View

ม่าน PVC รางเลื่อนเปิด - ปิดด้วยมือหรือมอเตอร์ไฟฟ้า

แข็งแรง ทนทาน ช่วยป้องกันฝุ่น กันแมลง เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

หรือสถานที่ที่ต้องการเปิดโล่งในบางโอกาส

เช่น ขนย้ายเครื่องจักรเข้าโรงงาน หรือ เปิดให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ผ่านเข้า – ออก

สามารถเลือก เปิดม่านริ้วทั้งบานได้โดยใช้มือดึงเลื่อนสไลด์ไปทางด้านข้าง เพื่อเปิด-ปิด

หรือเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นด้วยระบบมอเตอร์เปิด-ปิดอัตโนมัติ

 

 

 

 

 

 

 

Engine by shopup.com