ม่านริ้วพีวีซี ขอบแม่เหล็ก

Category: Strip Curtain

07 October 2022

View 1177 View

ม่านริ้วขอบแม่เหล็ก ปิดสนิทอัตโนมัติ  Magnetic Strip Curtain

ม่านริ้วแถบแม่เหล็กช่วยให้การปิดสนิทของม่านได้ดียิ่งขึ้น

ช่วยต้านแรงลมและป้องกันการเข้าของแมลงได้ดีกว่าม่านริ้วแบบเดิม

เป็นรูปแบบม่านริ้วที่ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างแพร่หลาย

ช่วยควบคุมอุณหภูมิระหว่างห้องได้ดียิ่งขึ้นโดยไม่ต้องทับซ้อนแผ่นริ้วแบบเดิม

 

 

 

 

 

 

Engine by shopup.com