รางแขวนบานเลื่อนพับเก็บซ้อนด้านข้าง

Category: Strip Curtain

06 October 2022

View 1144 View

รางแขวนบานเลื่อนพับเก็บซ้อนด้านข้าง Folding Strip Curtain

ม่านริ้วแบบเลื่อนพับเก็บด้านข้าง สามารถดึง เลื่อน และพับเก็บด้านข้าง เหมาะสำหรับหน้างานที่มีพื้นที่จำกัด

เป็นรูปแบบของการเปิดและปิดประตูที่ยังคงความสะดวกสบายในการเข้า-ออก ที่แตกต่างจากประตูทั่วไป

สามารถผ่านเข้า-ออกได้ทั้งขณะประตูปิดผ่านม่านริ้วที่มีระยะทับซ้อนกัน

ติดตั้งง่าย สะดวกต่อการใช้งาน และประหยัดพื้นที่ใช้สอย

 

 

 

 

 

Engine by shopup.com